Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Co zawiera ten dokument?

Dane osobowe są danymi szczególnego rodzaju i ważne jest, aby sposób ich gromadzenia przez nas był dla Ciebie jasny. W tym miejscu opisujemy więc wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z tymi danymi, które Ciebie bezpośrednio dotyczą i które ze względu na prowadzoną przez nas działalność mogą być przez nas gromadzone. Wszelkie stosowane przez nas procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym w skrócie „RODO”.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest „JAKLON TECHNOLOGY – Piotr Gaszyński” z siedzibą w /67-100/ Nowej Soli, przy ul. Inżynierskiej 8, NIP: 695-132-08-07, właściciel serwisu www.zaopatrzenieprzemyslu.pl prowadzący działalność gospodarczą w sektorze przemysłowym i specjalizujący się w technicznym zaopatrzeniu przemysłu.


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w celach kontaktowych. Z uwagi na umieszczenie na stronie internetowej przez nas formularza kontaktowego, jesteśmy prawnie zobligowani do przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych za każdym razem, kiedy korzystasz z tego formularza. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby ewentualnego kontaktu zwrotnego w celu ustalenia szczegółów ofertowych.


Skąd mamy Twoje dane?

Swoje dane osobowe przekazujesz nam samodzielnie i dobrowolnie po wysyłaniu do nas, uzupełnionego formularza kontaktowego. Od momentu wykonania tej operacji, aż do ewentualnego usunięcia danych masz prawo uzyskać, po uprzednim kontakcie, wgląd do przechowywanych przez nas danych i możesz w każdej chwili je aktualizować. Za dane osobowe uznaje się również wszelkie inne dane, które w sposób jednoznaczny mogą identyfikować konkretną osobę. Do takich danych może należeć między innymi adres IP Twojego komputera, dane z Twojej przeglądarki internetowej bądź informacje zapisane przez nasz serwis w tak zwanym pliku „cookie”. Tego typu informacje są automatycznie odczytywane i przetwarzane przez naszą stronę w celu poprawnego działania jej funkcji.


Jakie dane na Twój temat gromadzimy i przetwarzamy?

Po wykonaniu operacji wysłania formularza, posiadamy Twoję imię oraz nazwisko lub nazwę firmy oraz adres email. Poza tymi szczególnymi informacjami, możemy również przechowywać dane związane z Twoim adresem IP (adres internetowy Twojego komputera) oraz informacje o Twojej aktywności w ramach naszego serwisu w postaci danych elektronicznych zapisywanych na naszych serwerach i/lub w Twojej przeglądarce internetowej.


Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane?

Wszelkie Twoje dane zapisywane są na naszych serwerach, które zlokalizowane są wyłącznie na terenie Polski, a wszystkie operacje wykonywane na tych danych są odpowiednio zabezpieczone (m.in. poprzez odpowiednie autoryzacje i szyfrowanie danych) oraz rejestrowane w sposób umożliwiający jednoznaczne wskazanie osoby, która te dane modyfikuje. Dane te są przez nas odpowiednio chronione, monitorowane oraz poddawane regularnej kontroli. W celu uniknięcia ich utraty bądź uszkodzenia w wyniku zdarzeń losowych, dane te są również regularnie kopiowane na zewnętrzne urządzenia zlokalizowane również na terenie naszego kraju. Dostęp do tych kopii jest szczególnie chroniony i ograniczony jedynie do naszych administratorów. Wszelkie operacje na tych danych są rejestrowane, a dostęp do nich mają wyłącznie upoważnione osoby.


Jakie są Twoje prawa wobec nas w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Po uprzednim kontakcie, masz możliwość uzyskać wgląd i zaktualizować uzyskane przez nas dane dotyczące Twojej osoby/Twojej działalności. Masz również prawo wycofać zgodę bądź zwrócić się do nas z prośbą o przekazanie Twoich danych do innego podmiotu. Możesz również skorzystać z tzw. „prawa do zapomnienia”, zgłaszając do nas dyspozycję usunięcia i zaprzestania dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. Ze względu jednak na przepisy stosowane w naszym kraju, w niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych i odmówić Ci w danym momencie usunięcia Twoich danych. W przypadku odmowy usunięcia Twoich danych zawsze otrzymasz szczegółowe uzasadnienie takiej decyzji jak również informację o tym co należy wykonać w celu realizacji Twojej prośby lub kiedy usunięcie Twoich danych będzie możliwe. Niektóre przepisy wynikające z Prawa Telekomunikacyjnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną mogą również nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych osobowych przez określony czas od momentu zakończenia świadczenia przez nas usług, z których korzystałeś. W takim wypadku, z chwilą otrzymania od Ciebie żądania usunięcia Twoich danych – niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania ich w naszym systemie i nie będą one dłużej wykorzystywane w żadnym miejscu naszego serwisu, ale zostaną zarchiwizowane na czas wymagany przepisami prawa i będą mogły być udostępnione wyłącznie upoważnionym organom państwa, na podstawie odpowiedniego, pisemnego żądania.


Komu udostępniamy Twoje dane?

JAKLON TECHNOLOGY nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Zapewniamy również, że dane te nie będą bez Twojej zgody przekazywane w celach marketingowych. Gwarantujemy tym samym, że wszelkie Twoje dane będą przekazywane w sposób bezpieczny, będą odpowiednio chronione przez każdy upoważniony podmiot przetwarzający te dane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami (RODO).


Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy od momentu wysłania do nas formularza zawierającego je, aż do otrzymania od Ciebie żądania ich usunięcia, przy czym czas ich przechowywania może zostać wydłużony, jeśli wynikać to będzie z odrębnych przepisów prawa.


Jak możesz się z nami skontaktować?

Możesz się z nim skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: biuro@zaopatrzenieprzemyslu.pl lub telefonicznie: +48 68 414 31 36, +48 68 414 31 70.


Zespół JAKLON TECHNOLOGY